காதல்

உண்மையை சொல்கிறேன்
காதலிக்காதீர்கள் ஏனனில்
காதல் அவ்வளவு கடினமானதல்ல .
காதல் தெய்வீகமானது.
தயவுசெய்து கடவுளை கேலி செய்யாதீர் சகோதரா !!!

Comments

Popular posts from this blog

சீதனக் கொடுமை

காத்திருக்கும் காலம் மட்டும் நீயும் என்னுள் கசக்கி எறியப்பட்ட கவிதை காகிதம் தான்

முற்று பெரும் வாழ்வு.