முடியாத முயற்சி

அவளை நினைத்து தூங்குகையில் பசி கூட ருசியாய் இருக்கிறது
அவள் வார்த்தை மட்டும் செவிகளில் ரீங்காரமிட
தெளிந்த நீரோடை போன்ற அவள் முகம் மட்டும்
கானல் நீராய் கன்முன்னே கலைந்து போக
ஏதோ சாதிட்டு விட்ட சந்தோஷத்தில் நான்
பிரிந்த காதல் சுவடுகளை கவி விட்டு அழித்துக்கொண்டு,,,
முடியாத முயற்சி முடிந்தவரை முயற்சிப்பது என் மூச்சி

Comments

Popular posts from this blog

சீதனக் கொடுமை

காத்திருக்கும் காலம் மட்டும் நீயும் என்னுள் கசக்கி எறியப்பட்ட கவிதை காகிதம் தான்

முற்று பெரும் வாழ்வு.