நினைவுகள்

மறந்துபோய் கூட என்னால்
மறக்க முடியவில்லை
உன் நினைவுகளை
மறக்க போகும் அக்கணம்
மரணித்துவிட வேண்டும்
உன் நினைவுகளுடன்.

Comments

Popular posts from this blog

சீதனக் கொடுமை

காத்திருக்கும் காலம் மட்டும் நீயும் என்னுள் கசக்கி எறியப்பட்ட கவிதை காகிதம் தான்

முற்று பெரும் வாழ்வு.